Efteruddannelse

27-August-2019

Terapeutisk kontakt

Kursets formål er at fremme hver enkelt kursusdeltagers evne til kontakt, dels på det indre personlige plan, dels på det mellemmenneskelige plan. Hensigten er øget livskvalitet.

Ved terapeutisk kontakt forstår vi:
En kontakt, hvor du evner at “mærke dig selv”, d.v.s. møde dig selv på godt og ondt med alle slags følelser.
At du på den baggrund kan være i åben dialog med andre mennesker.
Herved er du i stand til at præge forholdet til dig selv og andre mennesker på en udviklende og tilfredsstillende måde.
Kilde: www.upskurser.dk