Mit grundlag

I 2006 deltog jeg i uddannelsen som lægeeksamineret massør, på skolerne for idrætsmassage i Fredericia. Siden 2008 har jeg løbende arbejdet med forebyggelse og behandling af akutte fiberskader.

Som fagperson har jeg erfaring i arbejdet med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og udadreagerede adfærd og voksende med meget forskellige psykiske problemstillinger.

Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at krop, følelser og tanker udgør ligeværdige dele af os mennesker, og at en forståelse og bearbejdning af et problems følelsesmæssige aspekter ofte vil være mindst lige så vigtig som en intellektuel forståelse. 

Hvem er jeg.

Jeg hedder Kim Strandholdt. Jeg er en mand på 39 år som siden 2008 har arbejdet i forskellige aranaer, hvor menneskelig udvikling har været i forkus.

Til dagligt arbejder jeg som socialpædagog i lokalpsykiatrien, hvor min primær opgave består i, at give borgere, som befinder sig i en udsat position, støtte til at klare hverdagens udfordringer og skabe mening med deres liv.

Grundet min erfaringer indenfor menneskelig udvikling har jeg her i 2019 valgt, at springe ud som selvstændig massør og samtale partner. jeg har valgt at kombinerer disse to tilgange da jeg er overbevist om at krop, følelser og tanker udgør en ligeværdig dele af os mennesker. 

Jeg glæder mig til at møde dig.