Mit grundlag

 I 2006 deltog jeg i uddannelsen som lægeeksamineret massør, på skolerne for idrætsmassage i Fredericia. Jeg har siden 2008 løbende arbejdet med massage samt forebyggelse og behandling af akutte fiberskader.

Som pædagogisk fagperson, har jeg erfaring i arbejdet med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og udadreagerede adfærd og voksende med meget forskellige psykiske problemstillinger. 

Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at krop, følelser og tanker udgør ligeværdige dele af os mennesker, og at en forståelse og bearbejdning af et problems følelsesmæssige aspekter ofte vil være mindst lige så vigtig som en intellektuel forståelse. 

Hvem er jeg?

Jeg er ung mand på 39 år, som siden 2008 har arbejdet i forskellige aranaer, hvor menneskelig udvikling har været i forkus og som noget nyt, er jeg i 2019 påbegyndt en psykoterapeutisk uddannelse. 

Til dagligt arbejder jeg som socialpædagog i lokalpsykiatrien, hvor min primær opgave består i at støtte borgere, som befinder sig i en udsat position, i at klare hverdagens udfordringer gennem samtaler, tydelig struktur og forudsigelse i deres hverdagsliv.

Grundet min erfaring indenfor menneskelig udvikling, har jeg her i 2019 valgt, at springe ud som selvstændig massør og samtale "partner" med det forøjet, at uddanne mig som psykoterapeut. jeg har valgt at kombinerer massage og samtale, da jeg er af den overbevisning, at krop, følelser og tanker udgør en ligeværdig dele af os mennesker. 

Jeg glæder mig til at møde dig.