Samtale.

Målet med individuel samtale er, at du kommer til at føle dig, som et mere helt menneske, samt større accept af dig selv på “godt og ondt”. 

Udgangspunktet for samtalen vil ofte være ud fra dine nutidige konflikter, om end de kommer udefra eller indefra.

Under samtalen er der fokus på, at støtte dig i at mærke og se nærmere på de tanker, følelser og kropslige fornemmelser/reaktioner du indeholder, og hjælp til at rumme disse. Med inddragelse af relevante historiske og uløste konflikter arbejdes der på, at understøtte din bevidsthed om egen rolle, handlings,- reaktionsmønster og derigennem en større forståelse af dig selv.

Kort sagt handler det altså ikke om at lave om på sig selv, men om at ’finde ind til sig selv:

”Ligeså enkelt som det lyder ’at være den du er’, ligeså svært og komplekst er det for de fleste af os. Til gengæld ligger der en anselig gave i at komme tættere på det, at være den du er, fordi du herved også kommer tættere på at leve det liv, som du gerne vil”

 

Hvad taler vi om?

Hvad du ønsker at tale om, er helt op til dig, du sætter dagsorden.

Det kan være at du:

  • Står midt i en personlig krise, grundet skilsmisse, stress/angst, problemer i dit parforhold/kærlighedsliv, eller noget helt andet.
  • Sidder fast i et mønster, der bliver ved med at spænde ben for dig.
  • Har svært ved, at mærke og finde ind til dig selv og dine behov.
  • Står med en følelse af, at være der for andre, men selv har svært ved at tage imod.
  • Står med en følelse af tristhed, vrede, sorg uden, at have en klar forståelse af årsagen.
  • Står med en følelse af, at du ikke slår til i din hverdag.
  • Følelse af mindreværd, skam eller skyld.
  • Føler dig bremset, begrænset i dit liv.

Eller, måske er det noget helt andet som fylder for dig?

 

Et rum med plads til hele dig

Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at krop, følelser og tanker udgør en ligeværdig del af os mennesker og, at en forståelse og bearbejdning af et problems følelsesmæssige aspekt ofte vil være mindst lige så vigtigt, om end vigtigere, end en intellektuel forståelse.

Manglende trivsel kan også tit vise sig på en mere fysisk måde. Det kan f.eks. være at du oplever problemer med: Hovedpine, dårlig eller manglende søvn, hjertebanken, spændinger, svimmelhed, summen i kroppen, ondt forskellige steder i kroppen, manglende eller øget appetit.

 Uanset hvad du ønsker at tale om, så vil jeg sammen med dig gå på opdagelse i din indre reference ramme og arbejde på, at skabe et trygt rum, hvor der er plads til hele dig. 

”Når samtalens udbytte er forankret i din dagligdag, gennem bevidstgørelse og erkendelse, kan du ændre dine reaktionsmønstre og handlemåder og dermed din relationelle tilgang, til de nærmeste og mest betydningsfulde mennesker i dit liv”

 

Gør det ondt?

Den udviklingsproces der ligger i at ’finde ind til selvet’, handler ofte også om at “vikle-sig-ud” af et begrænsende og et fastlåst syn på sig selv og dem omkring en. Et syn der ofte stammer fra den måde vi er opdraget og gennem den kultur vi er opvoket i. 

Det, at blive opmærksom på egen reaktionsmønstre og tilbageholdte følelser, gør at der opstår nye valg muligheder. Valg om du fortsat vil føle dig begrænset, eller om du vil gøre noget nyt, som giver dig et mere meningsfuldt og rigt liv.

 

Hvorfor dybere samtale?

Et fællestræk for mange der søger hjælp gennem en mere dybdegående samtaleform er en følelse af fastlåshed og at der på egen hånd, er svært at komme videre.

Det er heldigvis mere almindeligt nu om dage, at bruge samtale som en slags ’mental wellness’ eller pleje af sindet. Det er et sted du vælger at gå hen for at udvikle dig selv, så du i hverdagen kan handle mere bevidst og skabe dig et liv, hvor livsglæde og livskvalitet kommer i fokus.