Samtale.

En samtale hos mig, er et tilbud til dig, som gerne vil opnå en større forståelse og accept af dig selv på “godt og ondt”. 

Under samtalen har jeg fokus på, at støtte dig i at mærke og se nærmere på de tanker, følelser og kropslige fornemmelser/reaktioner du indeholder, og hjælpe dig til at rumme disse.

Med inddragelse af din dynamiske fortid og nutidige konflikter arbejder vi sammen på, at understøtte din bevidsthed om egen rolle, handlings-, og reaktionsmønster, for at du derigennem, kan få en større forståelse og accept af dig selv.

Kort sagt, handler det altså ikke om at lave om på dig selv, men om at "finde ind til dig selv":

”Ligeså enkelt som det lyder ’at være den du er’, ligeså svært og komplekst er det for de fleste af os. Til gengæld ligger der en anselig gave i at komme tættere på det, at være den du er, og derved også kommer tættere på at leve det liv, du gerne vil leve”

 

Hvorfor dybere samtale?

Manglende trivsel kan ofte vise sig på en fysisk måde. Det kan f.eks. være at du oplever problemer med: Hovedpine, dårlig eller manglende søvn, hjertebanken, muskelspændinger, svimmelhed, summen i kroppen, ondt forskellige steder i kroppen.

Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at krop, følelser og tanker udgør en ligeværdig del af os mennesker og, at en forståelse og bearbejdning af et problems følelsesmæssige aspekt ofte vil være mindst lige så vigtigt, om end vigtigere, end en intellektuel forståelse.

Det er heldigvis blevet mere almindeligt nu om dage, at bruge samtale som en slags ’mental wellness’ eller pleje af sindet. Det er et sted du vælger at gå hen for at udvikle dig selv, så du i hverdagen kan handle mere bevidst og skabe dig et liv, hvor livsglæde og livskvalitet kommer i fokus.

 

 Hvad taler vi om?

Hvad du ønsker at tale om, er helt op til dig, sammen sætter vi dagsorden.

Det kan være at du:

  • Står midt i en personlig krise, grundet skilsmisse, stress/angst, problemer i dit parforhold/kærlighedsliv…?
  • Sidder fast i et mønster, der bliver ved med at spænde ben for dig?
  • Har svært ved, at mærke og finde ind til dig selv og dine behov?
  • Står med en følelse af, at være der for andre, men ikke for dig selv?
  • Står med en følelse af tristhed, vrede, sorg, angst…?
  • Står med en oplevelse af, at du ikke slår til i din hverdag?
  • Følelse af mindreværd, skyld, skam…?
  • Føler dig bremset, begrænset i/af dit liv?

Eller, måske er det noget helt andet som fylder for dig?

 

Et rum med plads til hele dig

Uanset hvad du ønsker at tale om, så vil jeg sammen med dig gå på opdagelse i din indre referenceramme og arbejde på, at skabe et trygt rum, hvor der er plads til hele dig. 

Den proces der ligger i at ’finde ind til sig selv’, handler ofte også om at “vikle-sig-ud” af et begrænset og fastlåst syn på sig selv og dem omkring en. Et syn der ofte stammer fra vores opvækst og den måde, hvorpå vi som individer er blevet mødt af vores nærmeste omsorgspersoner og via den kulturelle kontekst, vi har befundet os i. 

Det, at blive opmærksom på dine reaktionsmønstre og tilbageholdte følelser, gør at der opstår nye valgmuligheder. Valg om, om du fortsat vil føle/lade dig begrænse eller om du vil gøre noget nyt, som giver dig et mere meningsfuldt og rigt liv.

”Først når samtalens udbytte er forankret i din dagligdag, gennem bevidstgørelse og erkendelse, kan du ændre dine reaktionsmønstre og handlemåder og dermed din relationelle tilgang, til de nærmeste og mest betydningsfulde mennesker i dit liv”